1 funt szterling = PLN
Pogoda w Bedford
Bedford
+13°C
Dzisiaj jest: 7.3.2021
MIEJSCE REKLAMA 
 
 
 
  SHA baner
 

Wybory prezydenckie 2015 – zagłosuj w Wielkiej Brytanii

wybory prezydenckie 2015 ukW niedzielę, 10 maja, Polacy pójdą do urn, aby wybrać głowę naszego państwa. Jeśli żaden z kandydatów nie otrzyma więcej niż połowy ważnych głosów, odbędzie się druga tura wyborów, przewidziana również na niedzielę, 24 maja.

Osoby przebywające w Wielkiej Brytanii mogą przystąpić do wyboru prezydenta. O tym, kto może zagłosować i jak, gdzie znajdują się komisje wyborcze czy na czym polega głosowanie korespondencyjne – tłumaczymy w naszym artykule. 

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W WYBORACH PREZYDENTA RP W OBWODACH UTWORZONYCH ZA GRANICĄ W WIELKIEJ BRYTANII?
 
Prawo wybierania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych za granicą ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, posiada ważny polski paszport lub dowód osobisty oraz dokona zgłoszenia do spisu wyborców prowadzonego przez konsula (zgłoszenia można dokonać poprzez elektroniczny system rejestracji dostępny na stronie:https://ewybory.msz.gov.pl/, więcej informacji poniżej) lub przedstawi zaświadczenie o prawie do głosowania wydane przez urząd gminy lub konsula. Głosować nie mogą osoby ubezwłasnowolnione, osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu lub pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
 
SPOSÓB REJESTRACJI I GŁOSOWANIA

Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą może oddać głos w wyborach Prezydenta RP osobiście lub drogą korespondencyjną.
 
Warunkiem wzięcia udziału w wyborach w obwodach utworzonych za granicą jest zarejestrowanie się w spisie wyborców prowadzonym przez właściwego terytorialnie konsula RP lub przedstawienie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez urząd gminy lub konsula. Zgłoszeń wyborców do spisu można dokonywać najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów tj. do 7 maja 2015 r. (czwartek). W przypadku wyborców zamierzających oddać głos korespondencyjnie termin zgłoszenia do spisu wyborców upływa 27 kwietnia 2015 r. (poniedziałek).
 
Zgłoszeń do spisu wyborców dokonuje się za pomocą elektronicznego systemu rejestracji e-Wybory: 
https://ewybory.msz.gov.pl/
 
Jest to najdogodniejszy i najefektywniejszy sposób rejestracji, generujący dla wyborców elektroniczne potwierdzenie zgłoszenia do spisu wyborców.
 
 
Zgłoszeń można dokonywać również:
1. e-mailem: wysyłając uzupełniony formularz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://issuu.com/entermediainfo/docs/formularz_zgloszenia_do_spisu_wybor – link do formularza

2. pisemnie wysyłając uzupełniony formularz na adres: Consular Section, Embassy of the Republic of Poland, 10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London (koniecznym jest, aby korespondencja dotarła do urzędu przed upływem terminu dokonywania zgłoszeń, czyli do dnia 7 maja 2015 r. – głosowanie osobiste, do dnia 27 kwietnia 2015 r. – głosowanie korespondencyjne)
http://issuu.com/entermediainfo/docs/formularz_zgloszenia_do_spisu_wybor – link do formularza

3. telefonicznie: pod numerem +44 207 8228 960;

4. faksem wysyłając wypełniony formularz na numer + 44  207 9363 571
http://issuu.com/entermediainfo/docs/formularz_zgloszenia_do_spisu_wybor – link do formularza

5. osobiście w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie (10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London) w godzinach obsługi interesantów: poniedziałek w godz. 11.00-17.00, wtorek-piątek w godz. 8.30-14.30

6. telegraficznie
 
UWAGA!!!
Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów), uwzględniając wybrany sposób głosowania (osobisty lub korespondencyjny). Wzięcie udziału w głosowaniu w II turze w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania.
 
W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tura wyborów) wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do spisu wyborców przed I turą wyborów, może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej do dnia 21 maja 2015 r. W przypadku głosowania korespondencyjnego zgłoszenie powinno być dokonane najpóźniej do dnia 14 maja 2015 r.

 

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE W OKRĘGU KONSULARNYM WYDZIAŁU KONSULARNEGO W LONDYNIE

W w/w okręgu utworzono następujące obwody głosowania w wyborach Prezydenta RP:

1. Londyn 1, Ambasada RP, 47 Portland Place, London, W1B 1JH (obwód numer 191). Lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2. Londyn 2, Ambasada RP, 47 Portland Place, London, W1B 1JH (obwód numer 192). Komisja właściwa również do głosowania korespondencyjnego.
3. Londyn 3, Wydział Konsularny (stara siedziba), 73 New Cavendish Street, London, W1W6LS (obwód numer 193). Lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
4. Londyn 4, Wydział Konsularny (nowa siedziba), 10 Bouverie Street, London, EC4Y 8AX (obwód numer 194). Lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Komisja właściwa również do głosowania korespondencyjnego.
5. Londyn 5, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, 238-246 Kings Street, London, W6 0RF (obwód numer 195).
6. Londyn 6, Biblioteka Parafialna przy Kościele Chrystusa Króla na Balham, 232/234 Balham High Road, London, SW17 7AW (obwód numer 196).
7. Londyn 7, Windsor Hall przy Polskiej Parafii na Ealingu, 2 Windsor Road, London, W5 5PD (obwód numer 197).
8. Londyn 8, Polska Parafia na Wimbledon-Putney, 7 St. John's Hall, Ravenna Road, London SW15 6AW (obwód numer 198).
9. Londyn 9, Dom Parafialny przy Kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia na Willesden Green, 180 Walm Lane, London NW2 3AX (okręg numer 199).
10. Londyn 10, Dom Parafialny Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Ilford, 2 Ashgrove Road, Goodmayers, Ilford IG3 9XE (okręg numer 200).
11. Slough, Lokalna Polska Misja Katolicka w Slough, 48 Pitts Road, Slough SL1 3XH (okręg numer 201).
12. Southampton, Polski Klub, 507 Portswood Road, Southampton, SO172TH (okręg numer 202).
13. Birmingham 1, Klub Polski Millenium House, Bordesley Street, Birmingham, B5 5PH (okręg numer 203).
14. Birmingham 2, Klub Polski Millenium House, Bordesley Street, Birmingham, B5 5PH (okręg numer 204).
15. Bristol, Dom Parafialny im. Jana Pawła II, 2 Arley Hill, Bristol BS6 5PS (okręg numer 205).
16. Cambridge, Dom Polonia, 231 Chesterton Road, Cambridge CB4 1AS (okręg numer 206).
17. Coventry, Dom Parafialny The Presbytery, Springfield Road, Coventry CV1 4GR (okręg numer 207).
18. Northampton, Polski Klub w Northampton, Craven Street, Northampton NN1 3EZ (okręg numer 208). Lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
 
GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
 
Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą może głosować korespondencyjnie. W tym celu powinien dokonać u właściwego konsula zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.
 
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę, najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 27 kwietnia 2015 r. Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).
 
W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego do dnia 27 kwietnia 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania,
a przed ponownym głosowaniem, zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę konsulowi najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 14 maja 2015 r.
 
Wyborcom, którzy dopisali się do spisu wyborców i wskazali chęć głosowania korespondencyjnego zostaną przesłane pakiety wyborcze. Wysyłka pakietów z urzędu nastąpi nie później niż na 10 dni przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy zawiera: kopertę zwrotną zaadresowaną do właściwego konsula, kartę do głosowania, kopertę na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu i instrukcję głosowania.
 
Wyborca, po wypełnieniu karty do głosowania i podpisaniu oświadczenia, wkłada kartę do głosowania do koperty na kartę do głosowania, po czym zakleja ją i razem z podpisanym oświadczeniem wkłada do koperty zwrotnej. Gotowy pakiet wyborczy wysyła na własny koszt na adres Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie (Consular Section, Embassy of the Republic of Poland, 10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London). Korespondencja zwrotna musi dotrzeć do urzędu przed zakończeniem głosowania. 

 
GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
 
Wyborca, który został wpisany przez konsula do spisu wyborców, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis wyborów, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 8 maja 2015 r.

Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).
 
W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania konsulowi, który wpisał wyborcę do spisu wyborców, nie później jednak niż do dnia 22 maja 2015 r.
 
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula.
 
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.
W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

 
GŁOSOWANIE ZA GRANICĄ NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA UZYSKANEGO W KRAJU
 
Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 8 maja 2015 r.

Sylwetki kandydatów na urząd Prezydenta RP można odnaleźć tutaj:
http://ewybory.eu/wybory-prezydenckie-2015/kandydaci/
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

PROMOWANE OGŁOSZENIA:
ABC